Forbederkurs

Oslo Vineyard har i alle år vektlagt forbønn for og med hverandre. Vi tror på kraften i forbønn ved Den Hellige Ånds ledelse. Når Den Hellige Ånd virker gjennom samtale og bønn kan det utroligste skje. Mennesker blir helbredet, satt fri, gjennopprettet, oppbygd, utrustet mm

Vi erkjenner vår egen tilkortkommenhet, men har en tro på Guds ønske og evne til å handle i våre liv her og nå. Guds rike midt i bandt oss. Men alt skjer ikke bare automatisk fra Gud sin side. Han vil bruke oss. Vi har Hans redskap og vi trenger å trenes og få konkret opplæring i hvordan vi kan gå frem i samarbeidet med Den Hellige Ånd, Guds ord og de vi ber for / sammen med.

I kurset tar vi opp emner som helbredelses teologi, 5 trinnsmodellen, indre helbredelse, helhetlig menneskesyn, kunnskapsord, viktigheten av tilgivelse, befrielse mm

Vi legger opp til 4 -5 kvelder med 1 (evt 2) undervisningsbolker pr kveld, samt praktisering.

Tidspunkt: (Kommer seinere)

Vi tar ikke betalt for kurset, kun en frivillig sum for undervisningsmaterialet.

Kurset er først og fremst beregnet for;

– Folk / ledere  i  Oslo Vineyard

– De som er / vil bli med i forbederteam under søndagsmøtene

– De som er / vil bli med i Healing On The Streets eller / og Rom for Helbredelse

Påmelding: Meld din interesse til Aslak. aslak@vineyard.no

Advertisements

Kommentarer er stengt.