Oslo Vineyards visjon

Oslo Vineyards visjon – «elske mennesker inn i Guds nærhet»

I Oslo Vineyard har vi en visjon om å elske mennesker inn i Guds nærhet. Denne lille, men innholdsrike setningen forteller noe om oss. Hva vi strekker oss etter. Hvordan vi ønsker å bli oppfattet.

  • Det uttrykker for det første noe om hva vi ønsker for alle mennesker vi kommer i kontakt med – at alle skal få et møte med en kjærlig Gud, på samme måte som vi selv har fått et møte med en kjærlig Gud.
  • Det sier noe om at Gud skal erfares – at livet med Gud har en subjektiv side som vi trenger. Den som får et levende møte med Gud, blir forvandlet, satt i frihet, helbredet og istandsatt til å bli et menneske som utstråler noe av hvem Gud er.
  • Og – det uttrykker noe om hvordan vi ønsker å møte mennesker – med åpenhet, raushet, tålmodighet og empati – med andre ord, med den samme kjærligheten vi selv har blitt møtt med av vår Far.
  • Det sier noe om hvordan vi tror forvandling skjer – ikke ved doktriner eller ved at vi tror på Gud med hodet, og aldeles ikke ved at vi tar oss sammen. Forvandling skjer kun når vi får et levende møte med den levende Gud gjennom mennesker som elsker Ham.

Og slik tror vi samfunnet forvandles. Ikke først og fremst ved bevilgninger eller lovvedtak, men ved at mennesker som har fått sine liv forvandlet sprer Guds godhet overalt hvor er!

Oslo Vineyards hensikt – hvorfor vi er til

Når vi snakker om Oslo Vineyards hensikt, så tenker vi på hvorfor vi som menighet eksisterer. Hva er vår oppgave? Vi sier at vår hensikt er «Elske Gud, elske mennesker, gjøre disipler»

  • Aller først – elske Gud – fordi Han er verdt det.  Han har gitt oss alt, Han elsker oss som en far elsker sine barn, og vi er ikke på plass i livet før vi elsker Ham tilbake. Derfor bruker vi tid på lovsang når vi er sammen – fordi vi ønsker å gi uttrykk for vår kjærlighet og takknemlighet til Gud.
  • Elske mennesker – fordi mennesker er det ypperste Gud har skapt, fordi Gud elsker oss, og fordi Jesus ga oss et eksempel å følge. Vi elsker hverandre i det fellesskapet som Oslo Vineyard utgjør, og vi elsker mennesker vi kommer i kontakt med.
  • Gjøre disipler – fordi det var det siste Jesus ba oss om å gjøre før Han for opp til himmelen, og fordi det er mennesker som selv har blitt forvandlet av Gud som er istand til å bringe forvandling til andre. Livet er ment å være en uavbrutt vandring med Gud, hvor vi hele tiden blir bedre kjent med Gud og hvor vi hele tiden gir videre til andre det Han har gitt oss.

Kommentarer er stengt.