Søndagsmøter – Gudstjenestene i Oslo Vineyard – Når, hvor, hva og hvorfor

Når og Hvor?

GudstjenesteVi samles til gudstjeneste i Rolf Wickstrømsvei 15 i Nydalen.
Inngangen vår er den med lang rullestolrampe opp til inngangen.
Det er gratis kaffe og te for den som ønsker seg en tår før vi starter. Bønnemøtet før gudstjenesten begynner klokken 10.00. Selve gudstjenesten begynner med lovsang klokken 11.00.

Hva skjer på Gudstjenestene i Oslo Vineyard?

Vi begynner gudstjenesten med å lovsynge Herren og komme inn i Hans nærvær. Deretter har vi en kort menighetsinfo mens barna går til egne aldersdelte barnemøter. Noen ganger har vi barnevelsignelse eller vitnesbyrd om ting som har skjedd siden sist. Barna får bibelundervisning tilpasset sin alder og har litt leker/hobby mens de voksne får undervinsning i hovedsalen.

I Oslo Vineyard har vi ettermøte som avslutningsform på gudstjenesten slik at folk får rom for det de har behov for. Det vil si at etter undervisningen gir vi tilbud om forbønn og åpner for at folk skal kunne gi en respons til det som blir forkynt. Noen deler kanskje et profetisk ord de opplever å ha fått. Lovsangen fortsetter slik at den som ønsker å tilbe, være stille eller be kan få rom til Gud. Under lovsangen trekker de som vil prate og eller er småsultne ut i kaféen og fortsetter fellesskapet der. Og så avslutter vi aktivitetene etterhvert som det passer.

Du er velkommen til å være med – uansett hva slags bakgrunn du har og hvor du står i forhold til Gud!

Hvorfor samles vi til gudstjeneste?

På gudstjenestene våre kommer alle slags mennesker. Noen har vært kristne hele livet, andre har akkurat møtt Gud og noen er underveis. Hensikten med gudstjenestene i Oslo Vineyard er å være et møtested mellom deg og Herren slik at du blir oppmuntret, utrustet og utfordret til å komme nærmere Ham. Og så er den til for at du skal få treffe andre i Guds familie som ønsker å følge Ham! 

Bibelen er klar på at det er viktig å komme sammen med andre kristne. Fordi Gud har skapt oss til fellesskap – med seg selv, men også med hverandre. Bibelen forteller oss at vi alle er søsken, med Gud som vår Far. Den forteller at vi hver for oss er en del av Jesu kropp, som skal gjøre Guds gjerning i verden på samme måte som Jesus gjorde det. Den forteller oss at vi sammen er som et tempel hvor Gud blir opphøyd og tilbedt. Den forteller om en enhet mellom mennesker som slår tvers gjennom generasjoner, etnisk tilhørighet, kjønn, sosial status og politisk syn.

Søndagsmøter i Oslo Vineyard – Når, hvor, hvorfor og hva.

Vi samles annenhver søndag til gudstjeneste på Cosmopolite Scene på gamle Soria Moria kino, Vogts gate 64 på Sandaker. Vi begynner med kaffe kl. 16.00 og lovsang 16.30. Bønnemøte starter kl. 15.30. Hjertelig velkommen!

Resten av denne høsten samles vi 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12.

Kart og veibeskrivelse:
www.maps.google.no/vogstgate 64

Offentlig transport:
Buss – nærmeste stopp Torshovsgata, buss 20 og 55
Trikk – Nærmeste stopp er Torshov, linje 11, 12 og 13
Tog – Nærmeste stopp er Oslo S (deretter buss eller trikk)

Parkering:
Det er greit med parkeringsplasser i kvartalene rundt huset.

Hvorfor samles vi til gudstjeneste?
Bibelen er klar på at det er viktig å komme sammen med andre kristne. Fordi Gud har skapt oss til fellesskap – med seg selv, men også med hverandre. Bibelen forteller oss at vi alle er søsken, med Gud som vår Far. Den forteller at vi hver for oss er en del av Jesu kropp, som skal gjøre Guds gjerning i verden på samme måte som Jesus gjorde det. Den forteller oss at vi sammen er som et tempel hvor Gud blir opphøyd og tilbedt. Den forteller om en enhet mellom mennesker som slår tvers gjennom generasjoner, etnisk tilhørighet, kjønn, sosial status og politisk syn.
På gudstjenestene våre kommer mennesker som har vært kristne det meste av livet, mennesker som akkurat har blitt en del av det kristne fellesskapet og folk som er underveis mot Gud. Målet er at du skal få et møte med Gud der du er, at du skal se hva Han har for deg, bli utfordret på å ta Ham på alvor og treffe andre mennesker som ønsker å følge Ham!
Hva skjer på en gudstjeneste?
Etter litt kaffe og småprat samles vi til lovsang. I lovsangen får vi opphøyd Gud for den Han er, samtidig som vi minner oss selv om hva Han har gitt oss. Den åpner oss også for hva Gud ønsker å si til oss. Etter litt informasjon og av og til litt andre ting (vitnesbyrd, barnevelsignelse) går barna til barnemøte med tilpasset undervisning. I hovedsalen fortsetter vi med undervisning fra Bibelen. Noen ganger har vi nattverd etter undervisningen. Etter undervisningen gir vi som regel tilbud om forbønn eller på andre områder åpner for at folk skal kunne gi en respons til det som blir forkynt. Etterpå samles de som vil på Stamboul litt lenger ned i Vogts gate, eller vi blir igjen og henger litt rundt Soria Moria.
Igjen – hjertelig velkommen til gudstjeneste!

Kommentarer er stengt.