Menighetens bønnesamling – våren 2015

prayer changes things

Oslo Vineyard holder åpen bønnesamling der vi ber for menigheten og arbeidet.

Siste bønnesamling våren 2015 er  torsdag  25 juni kl. 1900-2100.

Bønnesamling for menigheten er som et åndelig «stabsmøte» der vi som utgjør kroppen i Oslo Vineyard kommer framfor vårt hode, Herren Jesus Kristus,  for å tilbe Han og løse ut velsignelse, råd og kraft til all god gjerning. Ved å stadig legge menigheten over i Jesu hender sikrer vi at fellesskapet vårt får Hans preg og fylde. Dette er en av de måtene vi som menigheten holder kontakten med Kilden og Målet for arbeidet. Vi oppmuntrer alle å be daglig for menigheten og arbeidet sitt på egenhånd.

Se Menighetskalenderen for mer info om tider.

Advertisements

Kommentarer er stengt.