Barne og familiearbeid

VELKOMMEN til barnemøter i Oslo Vineyard!

Vi er mange barnefamilier i Oslo Vineyard, og vi ønsker å legge til rette for at både barn og voksne kan finne seg tilrette i menigheten. Vi tilbyr derfor egne alderstilpassede barnemøter parallelt med søndagens gudstjeneste klokken 11:00. Vi har felles oppstart av gudstjenesten klokken 11 i den store salen, slik at alle generasjoner kan møtes og delta i fellesskapet.

Etter et par felles sanger inviteres barna til å bli med ut på egne barnemøter.

0-5 år (kl. 11:15 – 12:15):

Barna samles i rommet nederst i gangen til høyre for scenen i hovedsalen.

Samlingen består av en felles sangstund etterfulgt av en fortelling fra bibelen/andakt før de går over til lek eller felles aktiviteter og spising av medbrakt niste. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med på disse samlingene. Vi legger vekt på å ha en rolig og trygg samlingsstund for de minste. Foreldrene må hente barna klokken 12:15.

Hovedfokuset for denne gruppen er å formidle følgende sannheter:

  • Gud har skapt meg
  • Gud elsker meg
  • Jesus vil være min venn for alltid

(Vi har også et eget «baby-rom» med taleoverføring.)

1. – 4. klasse (ca. 11:15-12:15):

Barna samles i rommet midt i gangen til høyre for scenen i hovedsalen.

En vanlig samling vil bestå av sang, historieformidling fra Bibelen, samtale og refleksjon rundt dagens tema etterfulgt av leker og/eller andre aktiviteter. Foreldre er velkommen til å være tilstede under møtet hvis de ønsker det. Når søndagsskolen er over, vil barna bli fulgt inn til fellessalen (ca 12:15). De går da tilbake til foreldre/foresatte.

Hovedfokus:
Vi bygger videre på grunnvollen som ble formidlet for 0-5 åringene. Selv om barna tenker bokstavelig, konkret og her-og-nå, så er de store nok til å kunne erfare mer av Gud gjennom lovsang og bønn, lære å stole på Gud og å reflektere rundt det å gjøre gode valg. Vi vil formidle Guds ubetingede kjærlighet til alle mennesker og at vi kan få tilgivelse, selv når vi gjør dumme ting. Vi ønsker å utvide barnas horisont og empati til å omfatte andre mennesker.

Tweens (5.-7.klasse) – ca kl. 11:30:

Tweensgjengen er med under hele lovsangen i fellessalen, før de går til egen undervisning og aktiviteter på «loftet» over Kaféen.
I tillegg til søndagssamlingene ønsker vi å tilrettelegge for at barna og barnefamiliene kan bygge gode relasjoner til hverandre ved å arrangere egne barne- og familie leire samt andre aktiviteter og utflukter gjennom året. Vi ønsker deg og din familie hjertelig velkommen til Oslo Vineyard, og håper dere vil dele vårt ønske om å skape et fellesskap som elsker Gud, elsker mennesker og gjør disipler.

Ungdommer (fra 8. klasse) – etter talen, ca. 12:15:

Tenåringene deltar på gudstjenesten og lovsangen. Umiddelbart etter talen vil det bli en egen kort samling sammen med en voksen hvor vi samtaler om det som er tatt opp i talen. Her vil ungdommene få mulighet til å dele tanker og bearbeide gudstjenesteerfaringene og trosspørsmål seg i mellom slik at det blir relevant for dem og deres liv. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at de kan bygge vennskap og fellesskap seg i mellom.

Kommentarer er stengt.