Velkommen til Oslo Vineyard

Søndagsgudstjeneste – Der vi samles til fellesskap med hverandre og Gud

Gudstjeneste

Oslo Vineyard Kristne Fellesskap møtes til gudstjeneste kl.11.00. hver søndag. Dette er den største, faste møteplassen i menigheten. Under møtet blir det avholdt aldersdelte Søndagsskoler for barna (0-5 år ; 1.-4. klasse og 5.-7.(8.) klasse). Etter gudstjenesten har vi åpen café hvor du er velkommen til å ta en kaffe og noe å tygge på samtidig som du blir bedre kjent med oss. Før gudstjenesten møtes vi  for å be sammen fra kl.1000-1050. Bønnerommet ligger i kontorlokalene.  Det er folk i lokalene som kan vise deg hvor det er. Alle er velkommen.

Lokalet er tilrettelagt for bevegelseshemmede

Gudstjenestene blir tolket til engelsk.

offer_grey_horizontal_lineKom, Hellig Ånd – Samling, 1.søndag i hver månedDove flying

Første søndagen i måneden er det ikke «vanlig» gudstjeneste. Da kommer menigheten sammen for å søke Gud og hans nærvær, – komme til Ham i lovsang og bønn. I felleskap søker vi inn til hans hjerte og lytter til hva Han har for oss fremover. Vi samles for å opphøye, ære og tilbe vår himmelske Far. Velkommen til bønne- og lovsangssamling hvor vi sier: Kom Hellig Ånd! Datoer er  3. februar,  3. mars,  7. april og  5. mai.

offer_grey_horizontal_lineBønneSAMLING – Bønn for menighetenprayer changes things

Bønn forandrer alt og baner vei.
Annenhver torsdag (partallsuker) fra kl. 1900-2100 kommer vi sammen innfor Herren, ber og lytter til Ham med hovedfokus på menigheten, medlemmene og tjenestene i vingården.
Finn datoer her

offer_grey_horizontal_lineHusgrupper – Har du lyst å bli med i en?House group

Vi har rundt 20 grupper som samles rundt om i hjemmene i Oslo og omegn. Annenhver eller hver uke kan du komme sammen med mennesker som ønsker å ha det sosialt og støtte hverandre i det å leve det livet Gud har for oss. Interessert? Les mer her.