Category Archives: Barne- og familiearbeid

Barne og familiearbeid

VELKOMMEN til barnemøter i Oslo Vineyard!

Vi er mange barnefamilier i Oslo Vineyard, og vi ønsker å legge til rette for at både barn og voksne kan finne seg tilrette i menigheten. Vi tilbyr derfor egne alderstilpassede barnemøter parallelt med søndagens gudstjeneste klokken 11:00. Vi har felles oppstart av gudstjenesten klokken 11 i den store salen, slik at alle generasjoner kan møtes og delta i fellesskapet.

Etter et par felles sanger inviteres barna til å bli med ut på egne barnemøter.

0-5 år (kl. 11:15 – 12:15):

Barna samles i rommet nederst i gangen til høyre for scenen i hovedsalen.

Samlingen består av en felles sangstund etterfulgt av en fortelling fra bibelen/andakt før de går over til lek eller felles aktiviteter og spising av medbrakt niste. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med på disse samlingene. Vi legger vekt på å ha en rolig og trygg samlingsstund for de minste. Foreldrene må hente barna klokken 12:15.

Hovedfokuset for denne gruppen er å formidle følgende sannheter:

  • Gud har skapt meg
  • Gud elsker meg
  • Jesus vil være min venn for alltid

(Vi har også et eget «baby-rom» med taleoverføring.)

1. – 4. klasse (ca. 11:15-12:15):

Barna samles i rommet midt i gangen til høyre for scenen i hovedsalen.

En vanlig samling vil bestå av sang, historieformidling fra Bibelen, samtale og refleksjon rundt dagens tema etterfulgt av leker og/eller andre aktiviteter. Foreldre er velkommen til å være tilstede under møtet hvis de ønsker det. Når søndagsskolen er over, vil barna bli fulgt inn til fellessalen (ca 12:15). De går da tilbake til foreldre/foresatte.

Hovedfokus:
Vi bygger videre på grunnvollen som ble formidlet for 0-5 åringene. Selv om barna tenker bokstavelig, konkret og her-og-nå, så er de store nok til å kunne erfare mer av Gud gjennom lovsang og bønn, lære å stole på Gud og å reflektere rundt det å gjøre gode valg. Vi vil formidle Guds ubetingede kjærlighet til alle mennesker og at vi kan få tilgivelse, selv når vi gjør dumme ting. Vi ønsker å utvide barnas horisont og empati til å omfatte andre mennesker.

Tweens (5.-7.klasse) – ca kl. 11:30:

Tweensgjengen er med under hele lovsangen i fellessalen, før de går til egen undervisning og aktiviteter på «loftet» over Kaféen.
I tillegg til søndagssamlingene ønsker vi å tilrettelegge for at barna og barnefamiliene kan bygge gode relasjoner til hverandre ved å arrangere egne barne- og familie leire samt andre aktiviteter og utflukter gjennom året. Vi ønsker deg og din familie hjertelig velkommen til Oslo Vineyard, og håper dere vil dele vårt ønske om å skape et fellesskap som elsker Gud, elsker mennesker og gjør disipler.

Ungdommer (fra 8. klasse) – etter talen, ca. 12:15:

Tenåringene deltar på gudstjenesten og lovsangen. Umiddelbart etter talen vil det bli en egen kort samling sammen med en voksen hvor vi samtaler om det som er tatt opp i talen. Her vil ungdommene få mulighet til å dele tanker og bearbeide gudstjenesteerfaringene og trosspørsmål seg i mellom slik at det blir relevant for dem og deres liv. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at de kan bygge vennskap og fellesskap seg i mellom.

Ekteskapsforberedende kurs

married-couple

Går dere i gifteplaner?

Eller er nettopp gift?

Da har vi den glede å kunne gi dere en fantastisk og langvarig «bryllupsgave».

Hva er ekteskapsforberedende kurs?

Dette er sju kvelder der ett og ett par gjennomfører et samtalebasert kursopplegge sammen med ett erfarent veilederpar fra menigheten.

Hvorfor?

Vi tilbyr kurs fordi Gud elsker dere og vil at dere skal få muligheten til å være i et herlig og livslangt ekteskap. Et godt ekteskap er langt viktigere enn et vellykket bryllup. Viktigere enn bordkort og gjestelister er at dere har lært hverandre å kjenne, at dere vet hva dere går inn i, at dere har snakket sammen om hva dere vil skal prege familien deres, hvordan dere skal takle kriser og hvor det er hjelp å få. Gode ekteskap kommer nemlig ikke av seg selv. De krever forberedelse og de krever investering.

Det er en gave å kunne samtale om fremtiden med noen som har mer erfaring med den type relasjon dere er nye i. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at alle i menigheten som skal gifte seg benytter seg av kurset og investerer i hverandre på denne måten. Det er et herlig kurs!

Dersom dere har vært gift en tid allerede, er dere også hjertelig velkommen til å ta kurset.

Kurset har sju hovedtemaer:

  1. Å bli formet sammen med et annet menneske
  2. Å forlate sin far og mor (for å lage et eget hjem)
  3. Til mann og kvinne skapte han dem. Om å gjøre det beste ut av forskjelligheter.
  4. Seksualitet og tiltrekning.
  5. Pakten – det store skillet mellom samboerskap og ekteskap
  6. En vandring mot samme mål
  7. Kunsten å være familie

offer_grey_horizontal_line

Button - Kontakt ossNygjerrig? Klikk på knappen og send en mail til
 Anne Mari Erlandsen for mer info eller spørsmål.