Category Archives: Husgrupper

Har du lyst å være med i en husgruppe?

House groupI og rundt Oslo har vi rundt 20 grupper som samles i hjemmene hos hverandre. Selv om store samlinger med god lovsang er flott, er det i småsamlingene – husgruppene – vi får det fellesskapet vi trenger for å vokse i kjennskap til Gud. Der snakker vi sammen, der oppmuntrer vi hverandre, der ler vi sammen, der utvikler vi vennskap, der gråter vi sammen, der leser vi i Bibelen sammen og der ber vi for hverandre! Ønsker du å være med i en husgruppe i Oslo Vineyard?  Kjempefint! Da sender du bare inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg tilbake med forslag på en husgruppe som kan passe.