Category Archives: Misjon og menighetsplanting

Vil du være med og støtte et barn på iKhaya le Themba nær Cape Town i Sør-Afrika?

iKhaya le themba er et fritidstilbud etter skoletid for barn i townshipen Imizamo Yethu, drevet av Kenilworth Vineyard, vår søstermenighet i Cape Town. Oslo Vineyard er med og støtter dette arbeidet, sammen med flere andre sponsorpartnere.  Vi har stor tillit til hvordan Kenilworth Vineyard strekker en hånd ut til de svakeste, og har ønsket oss en utvidelse av engasjementet som kan involvere mennesker i Oslo Vineyard mer direkte.

Vi har derfor blitt invitert til å delta i et støtteprogram for noen av barna som deltar i dette viktige programmet. Ved å delta i støtteprogrammet kan vi som enkeltpersoner, familier eller husgrupper være med på å sponse et barn for 45 Euro/ca. 350 kr. pr. måned. Pengene vil bli brukt til å dekke utgifter til mat, bøker, utstyr og andre individuelle behov, som klær eller medisinsk hjelp overfor barn fra vanskeligstilte familier, ofte med foreldre med HIV/AIDS. iKhaya le themba tilbyr leksehjelp og bidrar også til å bygge tillit og å løse opp i traumer de måtte ha. Skolefritidsordningen er godt bemannet og i stand til å tilby særskilt hjelp til barn med behov for det.

De som ønsker å være med på støtte ett av barna ved iKhaya le themba vil få tilsendt et bilde av barnet og et nyhetsbrev hver fjerde måned. Nyhetsbrevet vil inneholde informasjon om barnets familiebakgrunn og informasjon om hvordan det går på skolen og i fritidstilbudet ved iKhaya el Themba.

Mer informasjon om Ikhaya le Themba finnes her.

De som ønsker å sponse et barn, kan ta direkte kontakt med Ikhaya le Themba,  ikhayalethemba@gmail.com, med kopi til Oslo Vineyard ved Kari Øvergaard, karimovergaard@gmail.com og sytsatwork@gmail.com.