Velkommen til Oslo Vineyard Kristne Fellesskap

Oslo Vineyard Kristne Fellesskap er en frikirkelig menighet på rundt 200 mennesker i alle aldre som holdeGudstjenester til i Nydalen. Selv om vi har forskjellig bakgrunn, er vi forent i ønsket om å bygge en menighet sammen som kan «elske mennesker inn i Guds nærhet«. Menigheten har rundt 18-20 husgrupper (cellegrupper) fordelt rundt om i byen og  flere tjenestegrupper i og utenfor menigheten.

I etterkant av Jesus- vekkelsen i California var det mange unge kristne som lengtet etter å erfare mer av Gud, og etter et menighetsliv som kunne appellere til deres egen generasjon. De første Vineyard-menighetene ble født ut av denne lengselen. Navnet de valgte – Vineyard («Vingård» på engelsk) – viser til Bibelens omtale av menigheten som Herrens vingård, en vingård som Han steller og får til å bære frukt. Siden starten på 80 – tallet har Vineyard bevegelsen spredt seg til de fleste deler av verden, og omfatter mer enn 1500 menigheter. I Norge ble Oslo Vineyard etablert i 1993 som den første i landet. I dag finnes det rundt ti ulike Vineyard-menigheter og grupper i ulike byer i Norge.

De menighetene som vokste fram i Vineyard-bevegelsen hadde en del felles kjennetegn – blant annet en sterk vekt på lovsang, et relasjonsbasert menighetsliv, stor tro på Den Hellige Ånds ledelse og kraft og et stort hjerte for de fattige. Kommer du innom Oslo Vineyard og blir en del av miljøet tror vi du vil oppleve at dette er  noe som fortsatt preger oss. Vi har også en litt casual stil. Kom som du er. Du er hjertelig velkommen uansett!

Les mer om vår gudstjeneste i Nydalen, søndager klokken 11.00.

Les om Oslo Vineyard sin visjon