Kontakt oss

Hovedpastor: Ole Petter Erlandsen, olepetter@vineyard.no
Pastor:
 Aslak Rønneseth, aslak@vineyard.no
Administrasjonsleder: Elsabet Sørby, elsabet@vineyard.no

Gavekonto: 3000.15.41400 annet: 3000.15.41346.
Ønsker du skattefradrag for gavene? Forklaring og skjema finnes her.

Adresse: Rolf Wickstrømsvei 15 B, 0484  Oslo
Kontortid: tirsdag – torsdag 10-14
Telefon: 24070707
E-postoslo@vineyard.no

Lederteamets sammensetning:

I lederteamet sitter:

 • Tom Atkinson
 • Aslak Rønneseth
 • Ingrid Svagård
 • Per Kristian Sbertoli
 • Kathrine Sbertoli
 • Andreas Sørby
 • Elsabet Sørby

Lederteamet kan kontaktes: lederteamet.oslo@vineyard.no

Tilsynsrådets sammensetning:

Tilsynsrådet fører tilsyn med Hovedpastor. De har fokus på Hovedpastors utøvelse av rollen, forkynnelse og teologiske retning, oppfølging av visjon, fremdrift og handlingsplaner, livsførsel og funksjonstid, samt sammensetning av Hovedpastors Lederteam. Eventuelle henvendelser fremføres gjerne både muntlig og skriftlig til:

Epost: tr.oslo@vineyard.no

 • Jens Haga (leder)
 • Brynjar Haug
 • Kristine Eiken Sortland

Styrets sammensetning:

Styret i Oslo Vineyard har ansvaret for økonomi, bygg, personale og juridiske forhold.

Epost: styret.oslo@vineyard.no

Styret i Oslo Vineyard har følgende sammensetning:

 • Øyvind Hov – styreleder
 • Bente Bugelmeyer
 • Richard Monster
 • Ingrid Storruste Svagård
 • Svein Martin Lid

Varamedlemmer:

 • Kjersti Melkersen
 • Anne Schow