Kontakt oss

Hovedpastor: Ole Petter Erlandsen, olepetter@vineyard.no
Pastor:
 Aslak Rønneseth, aslak@vineyard.no
Administrasjonsleder: Elsabet Sørby, elsabet@vineyard.no

Gavekonto: 3000.15.41400 annet: 3000.15.41346.
Ønsker du skattefradrag for gavene? Forklaring og skjema finnes her.

Adresse: Rolf Wickstrømsvei 15 B, 0484  Oslo
Kontortid: tirsdag – torsdag 10-14
Telefon: 24070707
E-postoslo@vineyard.no

Lederteamets sammensetning:

Oslo Vineyard ledes av et lederteam. Hovedpastor leder menigheten i samspill med et lederteam som har en rådgivende funksjon til støtte for overordnede strategiske prosesser. I lederteamet sitter:

Tilsynsrådets sammensetning:

Tilsynsrådet fører tilsyn med Hovedpastor. De har fokus på Hovedpastors utøvelse av rollen, forkynnelse og teologiske retning, oppfølging av visjon, fremdrift og handlingsplaner, livsførsel og funksjonstid, samt sammensetning av Hovedpastors Lederteam. Eventuelle henvendelser fremføres gjerne både muntlig og skriftlig til:

Epost: tr.oslo@vineyard.no

  • Arne Olav Fagermoen (leder)
  • Heidi Strømsmo
  • Ann Christin Schild

Styrets sammensetning:

Styret i Oslo Vineyard har ansvaret for økonomi, bygg, personale og juridiske forhold.

Epost: styret.oslo@vineyard.no

Styret i Oslo Vineyard har følgende sammensetning:

  • Per Kristian Sbertoli – styreleder
  • Bente Bugelmeyer
  • Richard Monster
  • Ole Johan Haakonsveen
  • Kjersti Melkersen

Varamedlemmer:

  • Svein Martin Lid
  • Ingrid Svagård