Medvandring – noen å vandre sammen med

Usynlig skilledeler - vannrett.Hva er medvandring? Medvandrings-logo

Medvandring er en gjensidig og avtalt relasjon hvor medvandreren viser omsorg for og støtter den andre.
Slik bidrar relasjonen til vekst og realisering av gudgitt potensial i liv og tjeneste.”
Navigatørene-

Medvandring er mer enn både coaching og mentoring. En medvandrer er opptatt av hele livet og hele mennesket. Medvandring blir gjennomført ved at to personer eller en liten gruppe treffes regelmessig, eksempelvis hver 4. uke i 1-2 timer. Her samtaler man om liv og tjeneste, leser i Bibelen sammen og ber. Det er i hovedsak to ulike typer medvandringsrelasjoner. I relasjonen ”vår tid” treffes to som har kommet omtrent likt på vandringen. I ”din tid” fokuserer medvandringen på den ene personen.

Usynlig skilledeler - vannrett.

«Jeg har vært i tre ulike medvandrer-relasjoner i et par år. Det har vært utrolig spennende, og jeg føler jeg har vokst både som menneske, i min relasjon til Gud og til andre. Nærheten og åpenheten i slike relasjoner gjør at man kan gå dypere. Det er inspirerende å dele liv, utfordre, bli utfordret og ha en som heier på sidelinja. Det utruster meg i vandringen med Gud og strekker meg på en god måte. Og det å få erfare at Den hellige ånd leder oss, er ufattelig spennende! Jeg elsker medvandring!»
– Kirsti Moi, Oslo Vineyard –

Usynlig skilledeler - vannrett.

Hvem kan delta? 

Medvandring er noe vi anbefaler alle som regner Oslo Vineyard som sin menighet. Uavhengig av alder, om du er ny i menigheten eller ikke, og om du er kristen eller lurer på å bli det.
Hvis du ønsker deg en medvandrer eller vil bli medvandrer, start med å be Gud om å minne deg om noen og at det kan åpnes for en relasjon som kan bli enten ”vår tid” eller ”din tid”. Spør så vedkommende. La deg ikke stoppe om det ikke passer for den andre der og da, men be Gud vise deg en annen. Du er også hjertelig velkommen til å kontakte Ressursgruppen for medvandring for å få hjelp i prosessen.

Organisering av medvandringsarbeidet i Oslo Vineyard

Arbeidet ledes av Aslak Rønneseth, sammen med Kirsti Moi (Ressursgruppe)

Ressursgruppen har ansvar for å informere om arbeidet, lære opp og følge opp medvandrere. De er også behjelpelige med å finne medvandrerrelasjoner. Ressursgruppen bidrar også med jevnlig evaluering av arbeidet og hjelp ved utfordringer i medvandringsrelasjonen.

Klikk her for å laste ned brosjyren med info om medvandring og hjelp til hvordan gjennomføre medvandringen.

Klikk her for å lese strategidokumentet for medvandringsarbeidet i Oslo Vineyard.

Button - Kontakt oss

Klikk på knappen for å sende mail til Ressursgruppen om du er nysgjerrig på arbeidet, ønsker å melde deg på Kick Off, har spørsmål, ønsker en medvander eller noen å være medvandrer for.

Er du blitt medvandrer?

Registrer deg her.

Ved å registrere deg blir du del av Medvandring i Oslo Vineyard, og Ressursgruppen vil kunne bruke informasjonen til å organisere å følge deg/dere opp på en god måte. Informasjonen vil bli behandlet fortrolig.

(NB! Medvandring er i utgangspunktet for de som regner Oslo Vineyard som sin menighet. Ta kontakt med oss om du er usikker.)