Oslo Vineyards trosgrunnlag

Oslo Vineyard står i et nettverk av 2500 andre vineyard-menigheter verden over. Trosmessig skiller vi oss ikke mye fra andre evangeliske menigheter, men menighetsfilosofi og praksis vil være noe annerledes enn det du er vant til fra mer tradisjonelle kirker.

Vårt tros- og læregrunnlag er basert på Bibelens 66 bøker og de oldkirkelige trosbekjennelsene – Den apostoliske, Den nikenske og Den athanasianske. I tillegg slutter vi oss til Vineyardbevegelsens «Statement of faith» fra 1994, gjengitt i norsk oversettelse her.