Vedtekter i Oslo Vineyard

Alle foreninger, organisasjoner og menigheter har sine vedtekter. Vi har våre i pdf  her.